Προσοχή στο Yahoo! spam scam

Διαπιστώθηκε ότι οι spammers χρησιμοποιούν νέα μέθοδο για να εκμαιεύσουν από τους χρήστες του Yahoo! το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούν την μέθοδο αποστολής πλαστού email με την παρακάτω μορφή:

Subject: Automatic Yahoo identifier completion

Body text:

Dear Yahoo! Member,

We must check that your Yahoo! ID was registered by real people. So, to help Yahoo! prevent automated registrations, please click on this link and complete code verification process:

[ URL removed ]

Thank you.

Το πλήρες άρθρο στη σελίδα:
http://www.theregister.co.uk/2004/11/01/yahoo_spam_signup_scam/