Προμηθεια 100.000 γραμμων ADSL2+ απο τον Οτε.

Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ θα προμηθεύσει στον ΟΤΕ εξοπλισμό για 100.000 γραμμές ADSL2+ για την ενίσχυση του δικτύου του παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Το συνολικό ύψος του έργου είναι της τάξεως των 2.500.000 € και περιλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό των DSLAM, την εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΤΕ και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη. Η σημαντική αυτή ανάθεση στη ΜΑΡΑΚ είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τη μεγαλύτερη Κινεζική εταιρία τηλεπικοινωνιών ΖΤΕ και αποτελεί επέκταση του ήδη εγκατεστημένου δικτύου ADSL, που λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Σημειώνεται ότι μεταξύ της ΖΤΕ και της ΜΑΡΑΚ υπάρχει συμφωνία για τη χρησιμοποίηση του εργοστασίου της δεύτερης στην Αλεξανδρούπολη, σε περίπτωση μεγάλης προμήθειας του ίδιου ή αντίστοιχου εξοπλισμού στην Ελληνική αγορά. Με τη χρήση του νέου εξοπλισμού που εξασφαλίζει ο ΟΤΕ, επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο INTERNET που μπορεί να είναι ακόμη και τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη που προσφέρει η κλασική τεχνολογία. Η προηγμένη τεχνολογία ADSL2+ δημιουργεί προϋποθέσεις πρόσβασης σε νέες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, όπως Triple Play για πλοήγηση στο διαδίκτυο, μετάδοση φωνής και δεδομένων, ηλεκτρονικά παιχνίδια και video σε πραγματικό χρόνο κ.ά. Επισημαίνεται τέλος, ότι με την προμήθεια αυτή ο ΟΤΕ θα εξοπλίσει δεκάδες μεγάλα κέντρα του στην Αττική, με δυνατότητες συνεχούς αναβάθμισής τους στο μέλλον.

http://www.presspoint.gr/release.asp?id=80797