131 προγράμματα ανοιχτού κώδικα ή δωρεάν για Windows

Δείτε μια λίστα με 131 (ως στιγμής, γιατί καθημερινά μεγαλώνει) επιλεγμένων προγραμμάτων που έχουν δημοσιευτεί είτε ως Freeware , είτε ως Open source πράγμα που σημαίνει πως μπορείτε να τα χρησιμοποιείται δωρεάν.

http://www.listible.com/list/windows-opensource-and2For-freeware