Πρόγραμμα που λύνει puzzles

Ο προγραμματιστής Jeff Breidenbach έγραψε 200 γραμμές κώδικα σε Python και ανέπτυξε το Glyphsaw Puzzle solver, ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να κρατήστε ένα κομμάτι από puzzle μπροστά από μια webcam, και έπειτα αυτό σας εμφανίζει την σωστή θέση που πρέπει να τοποθετήσετε το κομμάτι στο puzzle. Για περισσότερα επισκεφθείτε το site του και δείτε τις φωτογραφίες.

http://www2.parc.com/istl/members/jbreiden/glyphsaw/