ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΔΟΣ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ)

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Μ. Γιαννάκου και Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπης ανακοίνωσαν τα ακόλουθα:

Η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους φοιτητές σε προνομιακές τιμές αποτελεί προγραμματική δέσμευση της νέας διακυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή Μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς της διοίκησης, της εκπαίδευσης και της αγοράς, και ύστερα από μακρά διαδικασία τεχνικής και κανονιστικής – νομικής επεξεργασίας, καταλήξαμε στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ, για την προνομιακή πρόσβαση των φοιτητών στο Διαδίκτυο.

Βασικός στόχος του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ είναι η μείωση του κόστους συνδρομής ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών στο Διαδίκτυο από την οικία τους, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και με βάση τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ/ΤΕΙ και του Ανοικτού Πανεπιστημίου, για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι ένα έτος πέραν του χρόνου αυτού. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται να μετέχουν στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ για δύο και τέσσερα έτη από την εγγραφή τους, αντιστοίχως.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνδεση θα είναι μόνιμη, στην οικία του φοιτητή, χωρίς ογκοχρέωση και με ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 384/128 Kbps. Η σύνδεση θα πραγματοποιείται στην περιοχή της πόλης φοίτησης. Για την δρομολόγηση της κίνησης προς το διεθνές Internet θα αξιοποιηθεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, με το οποίο θα διασυνδέονται οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι ISPs, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ. Η συνολική μηνιαία χρέωση των φοιτητών θα προσδιορίζεται από τον ελεύθερο ανταγωνισμό των συμμετεχόντων Παρόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εναλλακτικά πακέτα σύνδεσης και επιπρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εκτιμάται ότι, με την προτεινόμενη λύση, η τελική προσφερόμενη τιμή προς τους φοιτητές δεν θα υπερβαίνει το 50% του κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας, που διατίθεται εμπορικά στο κοινό.

Με αυτό το πρόγραμμα θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των φοιτητών σε προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες, όπως η εξ αποστάσεως παρακολούθηση πολυμεσικών μαθημάτων, η αξιοποίηση ελληνικών και διεθνών ψηφιακών βιβλιοθηκών, η συμμετοχή σε εικονικά εργαστήρια και σε συνεργατικές τηλεδιασκέψεις κλπ.

Το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Για το σκοπό του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ έχει αναπτυχθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λειτουργεί πιλοτικά ειδική δικτυακή πύλη (portal), στην οποία θα εισέρχεται κάθε φοιτητής για να ενημερώνεται για τις προσφορές των Παρόχων και να συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής του στο πρόγραμμα. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου θα γίνει αμέσως μετά την επιτυχή συμπλήρωση της αναγκαίας πιλοτικής λειτουργίας του όλου συστήματος, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 12 εβδομάδες.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή Παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου θα χρησιμοποιεί ατελώς την υποδομή του δημόσιου Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δρομολόγηση της κίνησης των φοιτητικών συνδέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η καταχρηστική εκμετάλλευση από μή δικαιούχους και να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και επί ίσοις όροις συμμετοχή όλων των Παρόχων, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν ή σκοπεύουν να αναπτύξουν εναλλακτικές δικτυακές υποδομές πρόσβασης.

Η υλοποίηση της παρούσας πρωτοβουλίας θα αξιολογείται και θα εποπτεύεται από ειδική Επιτροπή παρακολούθησης, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΑΝ, ΥΠΕΠΘ, ΥΜΕ), καθώς και εκπρόσωποι των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος, όπως ο κανονισμός λειτουργίας οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Παρόχων, ιστοσελίδα αιτήσεων φοιτητών, κλπ, θα ανακοινωθούν εντός του έτους, σύμφωνα με την πρόοδο του πιλοτικού έργου.

Η υλοποίηση του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ αναμένεται να δημιουργήσει μία νέα δυναμική, που θα συμβάλει στην αποφασιστική αύξηση της γενικής ζήτησης, με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και περιεχομένου, καθώς και στην εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Επιπλέον, θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο τόσο για τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών δικτυακών υποδομών, που αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση του γενικού κόστους ευρυζωνικής πρόσβασης, όσο και για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Το παρόν μέτρο αποτελεί σημαντική συμβολή στην κάλυψη των σχετικών κοινοτικών στόχων, αυξάνοντας την διείσδυση της ευρυζωνικότητας, και ευθυγραμμίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα με τις πλέον προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών.

Αποτελεί πεποίθησή μας, ότι, τόσο η εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και οι επιχειρήσεις τής πληροφορικής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα ανταποκριθούν δημιουργικά, με τρόπο που θα συμβάλει στον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος και στην αναστροφή της παρούσας αρνητικής κατάστασης στον στρατηγικής σημασίας τομέα της ευρυζωνικότητας, και στην ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Με την παρούσα ευκαιρία, η Κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το ισχυρότατο ενδιαφέρον της για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες, με σκοπό την αύξηση της διάδοσης των προσωπικών υπολογιστών και τη δημιουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου.

Πηγή:
http://www.diodos.edu.gr/