Προβλήματα όρασης εξαιτίας των υπολογιστών

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology and Community Health αναφέρει ότι η συνεχής χρήση υπολογιστών μπορεί να οδηγήσει (εκτός των άλλων) και σε τύφλωση…
Θέμα που όλοι μας ίσως θα έπρεπε να το προσέξουμε λίγο περισσότερο…

Περισσότερα εδώ
http://www.theregister.co.uk/2004/11/17/computer_glaucoma/
http://www.neowin.net/comments.php?id=25647&category=main