Προβλήματα ασφαλείας στο SMBFS του Linux

Αναφέρθηκαν πολλαπλές ευπάθειες στον πυρήνα του Linux και πιο συγκεκριμένα στο σύστημα αρχείων δικτύων SMBFS. Αυτές οι ευπάθειες μπορούν να οδηγήσουν στην εκτέλεση εντολών του επιτιθέμενου, σε αποκάλυψη κώδικα, κοινοποίηση πληροφοριών της μνήμης του πυρήνα, “κρέμασμα” του πυρήνα, ή απόρριψη υπηρεσιών σε νόμιμους χρήστες του συστήματος. Οι εκδόσεις του πυρήνα που έχουν το πρόβλημα είναι οι 2.4 και 2.6.

http://www.securityfocus.com/bid/11695/info