Προβλήμα για το norton…

… ανακοίνωσε η εταιρεια eEye που εξειδικευέται σε θεματα ασφαλείας όσον αφορά ιούς και antivirus. Το πρόβλημα έγκειται σε αδυναμία [high-risk vulnerability] του προγράμματος που μπορεί να επιτρέψει σε hacker την εκτέλεση κώδικα σε οποιοδήποτε μηχάνημα έχει εγκατεστημένο το norton με έκδοση Symantec’s Norton AntiVirus 10.x . Σύμφωνα με αυτή την αδυναμία ο υποψήφιος … παράνομος ένοικος του υπολογιστή μας μπορεί να έχει πρόσβαση στο command prompt και να τρέξει οτιδήποτε. Περιμένουμε αναβάθμιση και ελπίζω γρήγορα.

Πηγη: http://www.betanews.com/article/Serious_Flaw_Hits_Symantec_AntiVirus/1148661430