Πρόβλημα ασφαλείας WINDOWS

Στο site του κέντρου δικτύου του πολυτεχνείου http://www.noc.ntua.gr υπάρχει σχετικό post για νέο πρόβλημα ασφάλειας στο υποσύστημα επεξεργασίας γραφικών (Windows Graphic Display Interface – GDI) των Windows.

Μάλιστα το πρόβλημα ασφαλείας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης μέχρι να ανακοινωθεί η επίσημη ενημέρωση των Windows.

Περισσότερα:
http://www.noc.ntua.gr/index.php?name=News&file=article&sid=72