Πόστερ που … αναβοσβήνουν!!!

H εταιρεία Viacom Outdoor [http://www.viacom-outdoor.nl/]ανακοίνωσε οτι κατασκεύασε πόστερ με ειδική τεχνολογία τα οποία επιτρέπουν συγκεκριμένα μέρη ενός πόστερ να αναβοσβήνουν φέρνοντας έτσι καινούργια δεδομένα στη διαφήμιση!!

Πηγη: http://www.we-make-money-not-art.com/archives/007719.php