Πόσο παίρνουν οι εργαζόμενοι στο χώρο IT

Κατεβάστε ένα pdf που αναγράφει τις αυξήσεις που θα πάρουν στους μισθούς τους Αμερικανοί που εργάζονται στο χώρο της πληροφορικής μέσα στο 2006, συγκριτικά με το τι έπαιρναν στο 2005.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά μερικούς:

IT Salaries 2006 – United States 🙂

ADMINISTRATION
Chief Information Officer (CIO)
$114,000-$191,250 (2005)
$114,750-$196,000 (2006)

APPLICATIONS DEVELOPMENT (a)
Systems Analyst
$61,500-$82,500 (2005)
$62,500-$84,750 (2006)

Developer/Programmer Analyst
$52,500-$83,250 (2005)
$55,250-$86,750 (2006)

Technical Writer
$42,750-$64,750 (2005)
$45,000-$67,000 (2006)

CONSULTING & SYSTEMS INTEGRATION
Project Manager/Senior Consultant
$73,250-$96,000 (2005)
$75,000-$99,500 (2006)

DATA/DATABASE ADMINISTRATION (b)
Data Analyst/Report Writer
$51,250-$68,000 (2005)
$54,000-$71,250 (2006)

INTERNET & E-COMMERCE (d)
Senior Web Developer
$68,000-$96,750 (2005)
$69,250-$97,250 (2006)

Web Developer
$51,750-$74,250 (2005)
$53,250-$77,500 (2006)

Web Administrator
$48,250-$70,250 (2005)
$48,500-$72,000 (2006)

Web Designer
$43,750-$68,250 (2005)
$45,250-$70,000 (2006)

http://www.roberthalftechnology.com/html/downloads/rht2006sg.pdf