Πολύ σύντομα διαθέσιμο το .eu

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Ε.Ε. το οποίο εκδόθηκε την 21 Απριλίου 2005, απο τις αρχές του 2006 θα είναι διαθέσιμο το .eu root domain.

Στο ίδιο Δελτίο, η Ε.Ε. προειδοποιεί πως δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους registrars οι οποίοι δηλώνουν πως κάνουν pre-registration και πως καλό είναι να αναμένουμε την επίσημη έναρξη χρήσης του .eu για να δεσμεύσουμε το επιθυμητό όνομα.

Το Δελτίο Τύπου:
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/467&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en