Ποιός browser είναι γρηγορότερος?

Η μάχη των browsers καλά κρατεί!
Ένα καινούργιο συγκριτικό που κάνει “λογικές” καθημερινές μετρήσεις όπως χρόνος εκκίνησης, ταχύτητα scripts και tables βγήκε στον μαγικό κόσμο του Διαδικτύου.
αναλυτικά τα τεστ αφορούσαν:
Cold start
Warm start
Rendering CSS
Rendering table
Script speed
Multiple images
History

Αυτό που καταλαβαίνω εγώ από τα αποτελέσματα είναι πως ο ie7 είναι πιο γρήγορος σχεδόν σε όλα τα συγκριτικά από τον firefox ( στον οποίο firefox φαίνεται πως ο 2.0 είναι πιο γρήγορος από τον 1.5 ), αλλά γρηγορότερος όλων είναι ο opera 9.

Ο συντάκτης στο άρθρο του λέει πως δεν έλαβε υπ’όψιν την “διαδοχική” εμφάνιση των αντικειμένων (progressive rendering) αλλά τον συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

http://www.howtocreate.co.uk/browserSpeed.html#testresults
http://digg.com/software/Which_browser_is_the_fastest_An_unbiased_test