Ποιές θα είναι οι εκδόσεις των Windows Vista

Windows Starter 2007 – Πρόκειται για τα Vista χωρίς Aero, μάλλον για τον τρίτο κόσμο[αφρική κλπ.].

Windows Vista Home Basic – Η βασική έκδοση των Windows Vista για τα PC, δεν υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ – θα είναισαν τα XP Home.

Windows Vista Home Basic N – Η ευρωπαϊκη βασική έκδοση αλλά πάντα χωρίς Media Player [μη διακινδυνεύσει και κάνα πρόστιμο].

Windows Vista Home Premium – Αυτή μάλλον είναι η έκδοση που όλοι θα έχουμε. Εχει λειτουργίες Media Center, δυνατότητες για υποστήριξη Cable Card και γενικά θα διαχειρίζεται το σπίτι μας.

Windows Vista Business – Η PRO έκδοση των Vista – σαν τα Windows XP PRO.

Windows Vista Business N – Η ευρωπαϊκή PRO έκδοση των Vista – σαν τα Windows XP PRO.

Windows Vista Enterprise – Πρόκειται για την επιχειρηματική έκδοση των Vista που θα περιλαμβάνει προγράμματα σαν Virtual PC, volume encryption, κλπ.

Windows Vista Ultimate – Η κορυφαία έκδοση που θα περιλαμβάνει ΟΛΑ τα προηγούμενα. Τα πιο ολοκληρωμένα windows… [Άραγε σε τι υπολογιστή θα τρέχουν??]

Πηγη: http://www.engadget.com/2006/02/19/which-windows-vista-will-you-run-you-have-8-choices/

http://cybereddie.blogspot.com