Περισσότερη ασφάλεια στο Linux

Μια κοινοπραξία γνωστών εταιρειών όπως η Mandrakesoft, η Bertin Technologies, η Surlog, η Jaluna, και η Oppida
με χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων Ευρώ από το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας θα αναπτύξουν ένα ασφαλές λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε Linux που θα είναι ασφαλέστερο από όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

http://www.electricnews.net/news.html?code=9555091