Περισσότερα νέα για το Solaris…

H Sun σήμερα ανακοίνωσε την διάθεση του νέου file system για το Solaris/OpenSolaris, με την ονομασία ZFS.

Μπορείτε να βρείτε την βασική σελίδα εδώ : http://www.opensolaris.org/os/community/zfs/

το documentation εδώ : http://www.opensolaris.org/os/community/zfs/docs/

μια “ξενάγηση” στον source code εδώ : http://www.opensolaris.org/os/community/zfs/source/