Περιοδική Επικύρωση Άδειας Χρήσης Προγραμμάτων από την Pegasys Inc.!

Η εταιρεία Pegasys Inc., η οποία εκδίδει το πολύ γνωστό στους λάτρεις του βίντεο πρόγραμμα συμπίεσης βίντεο TMGPEncoder, ανακοίνωσε ότι σε ορισμένα προγράμματά της θα χρησιμοποιεί, για έλεγχο της πειρατείας στο λογισμικό της, την Περιοδική Επικύρωση Άδειας Χρήσης (Periodical License Validation), αντίστοιχη με την Ενεργοποίηση (Activation).
Συγκεκριμένα, αρχικά θα χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό στα προγράμματα TMPGEnc Plug-in AC-3, TMPGEnc 3.0 XPress και TMPGEnc MPEG Editor.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, η επικύρωση της άδειας χρήσης θα γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα μόνο μέσω Διαδικτύου, σε όχι τακτικά διαστήματα, τα οποία δεν θα είναι εκ των προτέρων γνωστά στο χρήστη, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, το πρόγραμμα απλώς θα σταματήσει να λειτουργεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες:
http://www.pegasys-inc.com/en/index.html
http://www.pegasys-inc.com/en/info_lic_val.html