Πατέντα της Microsoft το FAT filesystem

Τελικά το αμερικάνικο γραφείο ευρεσιτεχνιών ανέστρεψε τις 2 προηγούμενες αποφάσεις του και αποφάσισε πως το File Allocation Table file system είναι “νέο και μη-προφανές” και η Microsoft δικαιούται να το πατεντάρει. Αυτό συνδεόμενο με την επιθυμία της Microsoft να χρεώνει για πνευματική ιδιοκτησία σε όποιον χρησιμοποιεί το FAT μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα (όπως το symbian) και σε κατασκευαστές συσκευών αναπαραγωγής mp3.
Link