ΟΤΕ… το νέο ανάγνωσμα

Την αύξηση του μηνιαίου παγίου κατά 0,50 ευρώ (0,595 με ΦΠΑ) και μειώσεις τιμολογίων μέσα από οικονομικά πακέτα χρόνου ομιλίας τα οποία εισάγει για πρώτη φορά, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Τα νέα τιμολόγια θα ισχύσουν από 3 Απριλίου 2006 και τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ.

Ειδικότερα, το μηνιαίο πάγιο αναπροσαρμόζεται για τις PSTN συνδέσεις σε 14,756 ευρώ το μήνα από 14,161 ευρώ που ισχύει σήμερα και για τις ISDN BRA συνδέσεις σε 18,921 ευρώ το μήνα από 18,326 ευρώ που ισχύει σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι μια ISDN σύνδεση υποστηρίζει 2 γραμμές επικοινωνίας με τον πελάτη.

Επίσης, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε μειώσεις έως 19% και χωρίς περιορισμούς μεταξύ αστικών & υπεραστικών κλήσεων στα πακέτα χρόνου ομιλίας για οικιακούς πελάτες.

Ακόμα, μειώσεις έως 20% για αστικές & υπεραστικές κλήσεις στα πακέτα χρόνου ομιλίας ειδικά για επιχειρήσεις.

Τέλος, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε μειώσεις έως 31% σε αστικές & υπεραστικές κλήσεις στο ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ Plus για μεγάλους εταιρικούς πελάτες.

Οι μεγάλοι εταιρικοί πελάτες, που είτε είναι ήδη εγγεγραμμένοι είτε θα εγγράφονται στο ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ Plus, μπορούν να απολαμβάνουν μείωση στο κόστος των αστικών κλήσεων έως 18% και των υπεραστικών κλήσεων έως 31%.

Συγκεκριμένα, καθιερώνονται νέες μειωμένες τιμές για αστικές και υπεραστικές κλήσεις.

* Για τις αστικές κλήσεις η χρέωση γίνεται 0,02977 ευρώ ανά λεπτό με χρέωση ανά δευτερόλεπτο για όλες τις ζώνες χρέωσης πρωί, βράδυ και Σαββατοκύριακο (από 0,03094 ευρώ το λεπτό).

* Για τις υπεραστικές κλήσεις η χρέωση γίνεται 0,06783 ευρώ ανά λεπτό με χρέωση ανά δευτερόλεπτο για όλες τις ζώνες χρέωσης πρωί, βράδυ και Σαββατοκύριακο (από 0,07378 ευρώ το λεπτό).

Επιπλέον, μεγαλύτερες μειώσεις έως 15% στις αστικές κλήσεις (από 10%), ανάλογα με το σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού. Σημειώνεται, ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες μειώσεις έως 25% στις υπεραστικές κλήσεις και έως 18% σε όλες τις διεθνείς κλήσεις προς σταθερό, ανάλογα πάντα με το σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού του πελάτη.
http://www.euro2day.gr/articles/98294/

Αναλυτικά τα νέα τιμολόγια .