Ολοκλήρωση εξαγοράς Skype από ebay

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω πρωτοκόλλου Internet Skype, από το site ηλεκτρονικών δημοπρασιών eBay, έναντι 2,5 δις δολαρίων. Το ποσόν αυτό προσαυξάνεται κατά 1,4 δις δολάρια σε περίπτωση που επιτευχθούν οι προβλεπόμενες επιδόσεις.