Οι πλειοψηφία των Αμερικανών χρηστών διαδικτύου χρησιμοποιεί broadband συνδέσεις.

Τον Ιούλιο μετρήθηκαν 63 εκατομμύρια χρήστες broadband, νούμερο που αποτελεί το 51% από το σύνολο των Αμερικανών χρηστών του Internet, ενώ 61.3 εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν dial-up συνδέσεις (49%).

http://www.nwfusion.com/net.worker/news/2004/0818netrabroad.html?net&code=nlnetflash520