Οι πιο διάσημοι επιστημονικοί μύθοι

Είναι αλήθεια πως οι άντρες σκέφτονται το σεξ κάθε επτά δευτερόλεπτα? Είναι αλήθεια πως το νερό στους νιπτήρες στο βόρειο ημισφαίριο παεί δεξιόστροφα ενώ στο νότιο αριστερόστροφα? Τα εγκεφαλικά κύτταρα των ενηλίκων σταματούν να αναπαράγονται? Το Σινικό τείχος είναι ορατό από την σελήνη?

Αυτές και άλλες τέτοιες “περίεργες” απορίες βρίσκουν την απάντηση τους στο άρθρο του livesciense:
http://www.livescience.com/bestimg/result.php?back=myths_greatwall_china_03.jpg&cat=myths