Οι είκοσι σημαντικότερες τρύπες ασφαλείας του Internet – Update!

Δείτε τις είκοσι σημαντικότερες τρύπες ασφαλείας του Internet! Ενημερωμένη λίστα σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2005.
Πολύ καλό άρθρο που παρουσιάζει το κάθε πρόβλημα αναλυτικά για το είδος της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης του.


Όπως θα δείτε τα περισσότερα “κενά” αφορούν την…Microsoft (Τι πρωτότυπο!!!).


Ακολουθήστε το link.