Οι codecs της Realtek δεν υλοποιούν πραγματικό EAX

Σύμφωνα με μια σειρά από test από αντίπαλες εταιρείες (Analog DevicesCreative Labs) της Realtek, οι λύσεις της τελευταίας φαίνεται να μην υλοποιούν σωστά ή καθόλου τα EAX / EAX2 πρότυπα με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν λανθασμένη τελική ηχητική πληροφορία.

Οι codecs της Realtek βρίσκονται εγκατεστημένοι σε μια μεγάλη γκάμα από μητρικές πλακέτες και η εταιρεία ισχυρίζεται ότι υποστηρίζουν τα ΕΑΧ και EAX2. Αν πιστέψουμε την αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών (πιστεύοντας αυτό το άρθρο του DailyTech.com), τότε τίθενται σε αμφισβήτιση επιπλέον και τα περισσότερα test μητρικών που βασίζονται στο RightMark 3D και εμφανίζουν πολύ μικρή χρήση της CPU για τα συστήματα με αυτούς τους codecs κατά την επεξεργασία EAX/EAX2 streams.

Πότε άραγε θα δούμε ξανά μια τόσο ποιοτική λύση για on-board audio όσο το SοundStorm της nVidia;

Reference (pdf) : Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No longer Predicts User Experience