10ο Πανελλήνιο συνέδριο Πληροφορικής (PCI 2005)

Η ελληνική εταιρία Επιστημόνων Υπολογιστών και Πληροφορικής (http://www.epy.gr) και το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.inf.uth.gr/) διοργανώνουν από 11 μέχρι 13 Νοεμβρίου στο Βόλο το 10 Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.

Πληροφορίες:
http://pci10.inf.uth.gr/index.html