3ο Παγκόσμιο συνέδριο τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην υγεία (ICICTH 2005)

Στη Σάμο διεξάγεται το καλοκαίρι 7-9 Ιουλίου το 3ο παγκόσμιο συνέδριο τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στον τομέα της υγείας.

Πληροφορίες:
http://www.ineag.gr/icicth/