Ο ΟΤΕ υψώνει τείχη!

Με όπλο του τις υψηλές τιμές χονδρικής και με στρατηγικές παρεμπόδισης του ανταγωνισμού ο ΟΤΕ υπονομεύει την παροχή γρήγορου Ίντερνετ και την ανάπτυξη της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με αναφορά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση αφορά την εκπόνηση Σχεδίου Μέτρων για την αγορά παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους, που θα δώσει τη δυνατότητα σε συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας και Internet να διακόψουν την τηλεφωνική τους σύνδεση με τον ΟΤΕ και να απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές εταιρίες. Κάτι που, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, καθυστερεί σημαντικά στην Ελλάδα.

Η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, σε ρεπορτάζ της Ρόης Χάικου με τίτλο “Εμπόδια από τον ΟΤΕ στην απελευθέρωση” τονίζει πως “η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι οι πρακτικές του ΟΤΕ θεμελιώνουν την καταχρηστική εκμετάλλευση της σημαίνουσας θέσης που έχει στην αγορά. Το πρόβλημα με την απελευθέρωση του LLU παραδέχτηκε και ο πρόεδρος του ΟΤΕ, Παναγής Βουρλούμης, στην πρόσφατη τηλεσυνδιάσκεψη που είχε με επενδυτές στο Λονδίνο, επισημαίνοντας ότι οφείλεται σε αντιδράσεις που δημιουργούν χαμηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού”.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης αγορών, το οποίο έχει αναλάβει η ΕΕΤΤ προχώρησε στην επιμέτρηση του επιπέδου του ανταγωνισμού στην αγορά χονδρικής παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχουςκαι υποβρόχους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χαρακτηρίζεται από έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Με απλά λόγια, η ΕΕΤΤ συμπεραίνει ότι ο ΟΤΕ κάνει κατάχρηση της σημαντικής θέσης που έχει στην αγορά, και ουσιαστικά απελευθέρωση δεν μπορεί να γίνει όσο ο ΟΤΕ εξακολουθεί να κατέχει το 100% των χάλκινων τοπικών βρόχων, δηλαδή το καλώδιο που φτάνει μέχρι τα σπίτια και τους χώρους εργασίας των καταναλωτών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά, και με δεδομένο ότι η ΕΕΤΤ προτείνει να οριστεί ο ΟΤΕ ως “επιχείρηση κατέχουσα σημαντική ισχύ (ΣΙΑ)” στην έκθεση καταγράφονται μια σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, στις οποίες πρέπει να υπαχθεί ο ΟΤΕ οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:
Παροχή πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων ευκολιών δικτύου, όπως παροχή πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης στους τοπικούς βρόχους και υποβρόχους, καθώς και πρόσβαση σε σχετικές ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση,
Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης με το κατάλληλο περιεχόμενο,
Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης προς όφελος του λιανικού τμήματος του ΟΤΕ(συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων), η οποία θα πρέπει να συμπληρώνεται και από υποχρεώσεις διαφάνειας,
Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού προπαρασκευής και δημοσίευσης κρίσιμων οικονομικών πληροφοριών για όλους τους χωριστούς λογαριασμούς, και
Υποχρέωση κοστοστρέφειας και ελέγχου τιμών

Ενδιαφέρον έχουν και τα εξής συμπεράσματα της ΕΕΤΤ:

Ο ΟΤΕ παρέχει το 100% της σχετικής αγοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (στοιχεία 01/09/05). Όσον αφορά το μελλοντικό ανταγωνισμό, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι στο άμεσο μέλλον υπάρχει μικρή πιθανότητα άσκησης σημαντικής ανταγωνιστικής πίεσης στον ΟΤΕ από ένα εναλλακτικό μεταλλικό δίκτυο τοπικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.
Επιπλέον, δεν αναμένει ούτε σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ότι θα υπάρξουν ανταγωνιστικές πιέσεις στην αγορά από τη χρήση κάποιας παρόμοιας πλατφόρμας (π.χ. δορυφόρος, καλωδιακή τηλεόραση, ασύρματες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένες συχνότητες, πλατφόρμες ασύρματων κινητών ή γραμμών ενέργειας), κυρίως λόγω της υπεροχής την οποία διαθέτει ο ΟΤΕ έναντι των νεοεισερχόμενων παρόχων.
Εφόσον η αγορά μείνει ως έχει (δηλαδή χωρίς να υπάρξει ρύθμιση από το κράτος) ο ΟΤΕ θα έχει τη δυνατότητα να χρεώνει τους ανταγωνιστές του με ασύμφορη γι΄αυτούς τιμή και να συνεχίσει να εφαρμόζει στρατηγική καθυστέρησης στην παροχή διευκολύνσεων προς αυτούς.
Από τις διάφορες ακροάσεις που διενεργούνται από την ΕΕΤΤ έχει γίνει σαφές ότι δεν υπάρχει τρόπος πίεσης προς τον ΟΤΕ ώστε να συμμορφωθεί με την επιβολή εύλογων τιμών χονδρικής προς τους εναλλακτικούς παρόχους ή να πάψει να βάζει φραγμούς στην απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας προς αυτούς. Η άποψη αυτή αιτιολογείται με βάση το μέγεθος του οργανισμού και την ισχύ του στην αγορά, δεδομένου ότι το σύνολο ουσιαστικά των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας είναι ήδη με τον έναν ή άλλο τρόπο πελάτες του.

http://www.forthnet.gr/templates/newsPosting.aspx?p=152883