Ο Ορατός-Αόρατος Κίνδυνος (Μέρος 2ο)

‘Eπειτα από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία από συσκευές κι-νητής τηλεφωνίας, τα κύτταρα παρουσίασαν σημαντική μείωση των μονών και διπλών αλυσίδων DNA (μονόκλωνο και δίκλωνο DNA). Η εν λόγω βλάβη δεν αποκαθίσταται πάντα από το κύτταρο. Η ακτινοβολία που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη είχε δείκτη SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης, αντιστοιχεί στην πυκνότητα ισχύος) μεταξύ 0,3 και 2 W/kg (βατ/κιλό).
Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν σήματα σε επίπεδα από 0,5 έως 1,0 W/kg.
Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία, το ανώτατο όριο του SAR είναι 2 W/kg.
Οι επιστήμονες όμως είναι επιφυλακτικοί λόγο ότι οι μετρήσεις έγιναν κάτω από εργαστηριακές συνθήκες.
Ο επικεφαλής της μελέτης Δρ Φρανς Αντλκόγερ συνιστά στην αποφυγή της χρήσης κινητού τηλεφώνου και όταν αυτή είναι απαραίτητη, να προτιμάται η χρήση Hands-free καθώς και να μην μιλάμε πάνω από περίπου 30 δευτε-ρόλεπτα.
Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας όμως αντιπαραθέτουν λέγοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για αρνητικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανι-σμό από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.
Στατιστικά τώρα, περίπου 650 εκατομμύρια συσκευές κινητών τηλεφώ-νων αναμένεται ότι θα πουληθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ περισσότε-ρο από 1,5 δισ. άτομα παγκοσμίως είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου.
Τέλος προς ανακούφιση των περισσοτέρων στο Χονγκ Κονγκ παρου-σιάστηκε ένα νέο κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν εκπέμπει επιβλαβή ακτινοβο-λία.

Ο Ορατός-Αόρατος Κίνδυνος (Μέρος 1ο)

1994-2004. Η δεκαετία της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Έτσι έχουμε την ανάπτυξη των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων σε μεγάλο επίπεδο. Εφευρέθηκαν καινούργια λειτουργικά ευκολότερα στη κατανόηση και χρήση, ενώ παράλληλα τα κινητά τηλέφωνα μίκραιναν όλο και περισσότερο προσφέροντας μας παράλληλα περισσότερες λειτουργίες και υπηρεσίες.
Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρις ότου πραγματοποιήθηκαν έρευνες από την επιστημονική κοινότητα και τάραξαν τα νερά των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ παράλληλα ανησύχησαν τον κόσμο.
Οι επιστήμονες προειδοποίησαν για βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό ιδιαίτερα από τα κινητά. Αυτά είναι και το μήλον της Έριδος καθώς χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ως γνωστόν είναι επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Ποιος άνθρωπος χρήστης κινητού τηλεφώνου δεν έχει παραπονεθεί για πονοκεφάλους μετά τη χρήση κινητού τηλεφώνου και μη. Ο πονοκέφαλος είναι μία από τις συνέπειες χρήσης κινητού τηλεφώνου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες κατά την τοποθέτηση του τηλεφώνου στο αυτί μας η θερμοκρασία των οστών του σώματος αυξάνεται. Ακόμα σύμφωνα με μια τελευταία μελέτη επιστημόνων εάν τοποθετήσουμε το μικροτηλέφωνο κοντά στα γενετικά μας όργανα ιδιαίτερα οι άνδρες, οι όρχεις θερμαίνονται και καταστρέφεται το σπέρμα με αποτέλεσμα τη μη επιτυχή γονιμοποίηση. Μια ποιο πρόσφατη έρευνα με επικεφαλή την επιστημονική κοινότητα της Γερμανίας έρχεται να μας συγκλονίσει.
Τα ραδιοκύματα που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα είναι επιβλαβή για τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού και προκαλούν βλάβες στο DNA. Η μελέτη αυτή διήρκεσε τέσσερα χρόνια και επικεντρώθηκε στην επίδραση της ακτινοβολίας σε ανθρώπινα και ζωικά κύτταρα σε εργαστηριακές συνθήκες.