3ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το 3ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2006 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ. Στόχος του είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην οποία θα ανταλλαγούν απόψεις και μεθοδολογίες σχετικά με τις εξελίξεις στους τομείς της τεχνολογίας και των σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών.

http://dmst.aueb.gr/fsdet/index.htm