Ο Bill Gates ψάχνει για ένα ενεργειακό θαύμα μέσω της πυρηνικής σχάσης.

Η καθαρή ενέργεια μπορεί να βρίσκετε ακόμα στα σπάργανα, αλλά ο Gates βλέπει πολλές εναλλακτικές εκτός από την ηλιακή και την αιολική ενέργεια.
Ο Gates βλέπει ως λύση την πυρηνική σχάση (Nuclear fission). Η πυρηνική σχάση είναι ουσιαστικά η διαδικασία της διάσπασης δύο ατόμων με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε μια συνάντηση ερωτήσεων και απαντήσεων με το MIT Technology Review , ο Gates μίλησε για τη συμμετοχή του ως πρόεδρος στην εταιρεία TerraPower εταιρείας, με αντιπρόεδρο τον Nathan Myhrvold πρώην προϊστάμενο τεχνολογίας στην Microsoft.
Στη συνέντευξη, ο Gates είπε πως η TerraPower θα κατασκευάσει στην Κίνα μια πιλοτική μονάδα, που θα ολοκληρωθεί το 2024 και ευελπιστεί πως στην δεκαετία του 2030 η μορφή αυτή της καθαρής ενέργειας θα υιοθετηθεί από πολλούς επειδή είναι θα είναι και οικονομική και ασφαλής και με λιγότερα απόβλητα από τις σημερινές μορφές ενέργειας.