Νέος Skype VOIP …

… προσαρμογέας που επιτρέπει συνδυάσκεψη ανάμεσα σε skype κλήσεις και κανονικές τηλεφωνικές κλήσεις από αναλογική γραμμή. Μας έρχεται από την D-Link και επιτρέπει σε οποιδήποτε κανονικό τηλέφωνο να πραγματοποιεί κλήσεις τόσο στο internet μέσω skype όσο και σε κανονική τηλεφωνική γραμμή.

ΠΗΓΗ: http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&c_num=28918&c_code=01&sp_code=0&btb_num=1483

http://cybereddie.blogspot.com