Νέοι εκτυπωτές ΧΩΡΙΣ μελάνια!!

Είναι γεγονός ότι τα μελάνια είναι πλέον πανάκριβα και είναι εις γνώσιν των εταιρειών αφού πλέον εκεί έχουν μετάφερει το κέρδος τους και όχι στην πώληση των εκτυπωτών. Το καινούργιο που έχρεται να ταράξει την αγορά είναι βασισμένο σε μια εφεύρεση των Polaroid Research Labs, που επιτρέπει σε μαι νέα γενιά εκτυπωτών, να μπορεί να εκτυπώνει ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΑΝΙΑ, χρησιμοποιώντας πίεση [heat pressure on a certain kind of paper to produce the patterned colors] πάνω σε ένα νέο τύπο χαρτιού. Με αυτό τον τρόπο σε λίγο καιρό θα έχουμε εκτυπωτές που:

* Δεν θα χρειάζονται μελάνια
* θα είναι πιο μικροί σε μεγεθος
* θα είναι 4 με 10 φορές πιο γρήγοροι

Την τεχνολογία αυτή της Polaroid χρηισμοποιήσε ΄ήδη η ZINK , μια εταιρεία που πλέον έχει ήδη τέτοιους εκτυπωτές έτοιμους.

Δείτε το βίντεο: http://www.zink.com/http://www.log.gr/wp-content/uploads/how_it_works/

ΠΗΓΗ1: http://techzoogle.com/zink-the-printer-with-no-ink/

ΠΗΓΗ2: http://www.zink.com/discover/how_ZINK_works/

http://cybereddie.blogspot.com