Νέο κενό ασφαλείας για όλους τους browsers και Vulnerability Test

H Secunia Research ανακάλυψε μια αδυναμία σε διάφορους browsers (μεταξύ αυτών ο ΙΕ ο Firefox και ο Opera), που μπορεί να γίνει εκμεταλεύσιμη από malicious web sites και να παρουσιαστούν “ύποπτα” dialog boxes.

Το πρόβλημα είναι ότι τα JavaScript dialog boxes δεν δείχνουν την προέλευσή τους κι έτσι φαίνεται ότι προέρχονται από site εμπιστοσύνης.

Περισσότερα εδώ: http://secunia.com/multiple_browsers_dialog_origin_vulnerability_test/

Περιλαμβάνεται επίσης ένα test για να διαπιστωθεί ή όχι η αδυναμία του browser μας.