Νέο διαδικτυακό σεμινάριο για την ορθή αναζήτηση και χρήση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

H Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr, δημιούργησε ένα νέο διαδικτυακό σεμινάριο “webinar” γύρω από την ορθή και με κριτική σκέψη αναζήτηση και χρήση πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
Το σεμινάριο δημιουργήθηκε με στόχο να ενημερώσει πρωτίστως τους ανηλίκους για τα παραπάνω πολύ σημαντικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας της Δράσης Saferinternet.gr προς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης : ποσοστό 83,9% των εκπαιδευτικών θεωρεί πως οι ανήλικοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις αξιόπιστες ιστοσελίδες από τις αναξιόπιστες, ενώ το 79,7% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι ανήλικοι καταπατούν την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων στο Διαδίκτυο, χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουν τους κανόνες που διέπουν την έννοια του «copyright».
Στο πλαίσιο αυτό, το σεμινάριο με  τίτλο «Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο» διάρκειας 11:30 λεπτών ασχολείται με τα εξής κύρια θέματα: α) χρήση των μηχανών αναζήτησης, β) στοχευμένη αναζήτηση, γ) διασταύρωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, δ) ζητήματα πνευματικής ιδικοκτησίας, άδειες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Creative Commons».
Μέσα από τα διαδικτυακά της σεμινάρια, η Δράση Saferinternet.grστοχεύει επίσης και στην περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα ζητήματα ορθής χρήσης του Διαδικτύου, με στόχο τη δημιουργία πολλαπλασιαστικής δράσης μέσα στην τάξη.
Το webinar είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=sVKcF-U2sD0.

Όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια της Δράσης Saferinternet.gr είναι διαθέσιμα στην διεύθυνση:
http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category260&parentobjId=Page15 καθώς και στο ειδικό κανάλι της Δράσης στο YouTube http://www.youtube.com/SaferinternetGreece.

Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 23/10/2012 έως 15/01/2013 με αποδέκτες 831 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.