Νέες εκδόσεις και τιμές για τα iBook

Οι νέες εκδόσεις των iBook με επεξεργαστή PowerPC 1.33 και 1.42MHz ξεκινούν
από 912 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Περισσότερα:
http://www.rainbow.gr/apple/hardware/ibook.html
http://www.applestore.gr/cgi-bin/WebObjects/RWApp.woa/4/wo/tcNNjag4jgvKHW3vBuiI1g/7.0.5.17.5.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1