Νέα σειρά προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών από την HP

Η HP εμπλουτίζοντας την κατηγορία λύσεων IT Service Management (ITSM) παρουσίασε πρόσφατα μια νέα σειρά προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μειώσουν κατά 50% το χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης δικτύου και να μειώσουν κατ’ επέκταση τα σχετικά κόστη.
Οι λύσεις IT Service Management (ITSM) αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο του χαρτοφυλακίου HP OpenView, που με δυναμικό τρόπο συνδέει την επιχειρησιακή λειτουργία με το τμήμα πληροφορικής εξασφαλίζοντας απόλυτο και αποτελεσματικό έλεγχο της υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΗΡ, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ταχύτερη απόδοση των επενδύσεών τους παρουσίασε:
Το HP ITSM Express Pack for Consolidated Service Desk, που συνδυάζει λογισμικό HP OpenView με βέλτιστες πρακτικές και συμβάλλει σε περιορισμό των εξόδων, αύξηση της ευελιξίας και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στον οργανισμό το τμήμα πληροφορικής.
Το σύνολο λύσεων HP ITSM Assessment Services με υπηρεσίες που εντοπίζουν κενά στη σχεδίαση και τον τρόπο λειτουργίας της υποδομής και προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης πληροφορικής.
Ταυτόχρονα η HP παρουσίασε το ΗΡ ITSM Express Pack για την ταχεία ανάπτυξη διαδικασιών σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων, αλλαγών και ρυθμίσεων στην υποδομή. Στην πρότασή της η ΗΡ περιλαμβάνει προ-ρυθμισμένες λειτουργίες αναφοράς του HP OpenView Service Desk, τεκμηρίωση με αναφορά σε βέλτιστες πρακτικές και υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Σημειώνεται ότι με την εγκατάσταση του HP OpenView Service Desk οι επιχειρήσεις ανέφεραν μείωση της τάξης του 41% στο χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση ενός αιτήματος αλλαγής εντός της υποδομής, όπως διαπιστώνεται από σχετική έρευνα της IDC.