Νέα μόδα στην Ιαπωνία, φυτά σε κλειδοθήκες…

Πραγματικά φυτά που μεγαλώνουν σε μια ειδική διαφανή θήκη η οποία χρησιμοποιείται ως κλειδοθήκη, είναι η νέα μόδα στην Ιαπωνία. Μετά από τις οικόσφαιρες διαφόρων ειδών και τα virtual pets, φαίνετε πως κάποιος εφευρετικός Ιάπωνας βρήκε νέο τρόπο να πλουτίσει εύκολα αφού πουλάει τις συγκεκριμένες κλειδοθήκες περίπου 78 €.

http://akiba.sorobangeeks.com/news_9086.html