Νέα έκδοση του MyDoom …

Κυκλοφόρησε και μεταδίδεται ταχέως μια παραλλαγή του worm MyDoom ή έκδοση MyDoom.s που έρχεται στο mailbox των χρηστών ως συνημμένο με επικεφαλίδα “Photos” και ως θέμα μόνο την λέξη “LOL! ; ))))”. Το συνημμένο αρχείο που περιλαμβάνει και το worm και ασφαλώς δεν πρέπει να εκτελεστεί είναι το photos_arc.exe

http://www.securitypipeline.com/news/29100454