Νέα έκδοση του Firefox 1.5.0.4

Η έκδοση Firefox 1.5.0.4 είναι ένα security update που είναι μέρος μιας σειράς ενεργειών που γίνετε από τη μεριά της Mozilla, για ένα ασφαλέστερο Internet για τους πελάτες της. Συνιστάτε για download και upgrade από όλους τους χρήστες.

Τα κενά ασφαλείας που κλείνει είναι:
Privilege escalation using addSelectionListener
Web site XSS using BOM on UTF-8 pages
File stealing by changing input type (variant)
“View Image” local resource linking (Windows)
Buffer overflow in crypto.signText()
Remote compromise via content-defined setter on object prototypes
PLUGINSPAGE privileged JavaScript execution 2
Privilege escalation through XUL persist
XSS viewing javascript: frames or images from context menu
HTTP response smuggling
Fixes for crashes with potential memory corruption
EvalInSandbox escape (Proxy Autoconfig, Greasemonkey)

http://www.mozilla.com/firefox/releases/1.5.0.4.html