Νέα έκδοση linux …

… από την Novell ανακοινώνεται σήμερα. H έκδοση είναι η SUSE Linux 10.1 και είναι η πρώτη που περιλαμβάνει ότι χρειάζεται ένας χρήστης για να ξεκινήσει με το linux αλλά το πιο βασικό είναι και οτι για πρώτη φορά συνεργάστηκε η κοινότητα ανοικτού λογισμικού με μια εταιρεία για να δημιουργηθεί μια έκδοση linux [σωστή ή όχι θα δέιξει η πορεία]. Θα περιλαμβάνει πάνω από 1500 πακέτα λογισνικού με τις τελευταίες τους εκδόσεις όπως: OpenOffice.org office productivity suite, Firefox Web browser, GAIM instant messaging client, multimedia tools and graphical software. Επίσης θα περιέχει όλα τα εργαλεία για το στήσιμο ενός web server κατι που ανεμένεται να γίνει πολύ δημοφιλές μια και γενικά τα εργαλεία αυτά κοστίζουν πολύ.

Και φυσικά αυτό που περιμένει κάποιος από μια σωστή έκδοση linux.
FREE download Page: http://www.opensuse.org

Πηγη: http://www.biosmagazine.co.uk/article.php?id=3387

http://cybereddie.blogspot.com