Νέα Apple Laptops εντός του 2006

Μέχρι τα μέσα του 2006 θα παρουσιάσει τα νέα της laptop η Apple με INTEL επεξεργαστές. Μάλιστα αναμένονται αλλαγές και στις διαστάσεις των μοντέλων των iBook και PowerBook.

Περισσότερα:
http://appleinsider.com/article.php?id=1359