ΝΕΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία τη νέα, αναβαθμισμένη δικτυακή της πύλη.
Η νέα δικτυακή πύλη έχει εμφανείς βελτιώσεις στη δομή, αισθητική και λειτουργικότητά της, παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση και βελτιωμένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και λειτουργεί στη διεύθυνση http://www.gsis.gr.
Κατά τη δοκιμαστική φάση λειτουργίας της θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα και ο υφιστάμενος διαδικτυακός τόπος της Γ.Γ.Π.Σ., που είναι προσβάσιμος μέσω των διευθύνσεων http://www.e-oikonomia.gr και http://www.gsis.gov.gr.
Η νέα δικτυακή πύλη έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εύκολη πλοήγηση και πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανεξάρτητα αν η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιείται μέσω των παλαιών ή νέων διαδικτυακών τόπων.
Δεδομένου ότι στρατηγική κατεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ. είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση, οι υπηρεσίες αυτές είναι πλέον άμεσα προσβάσιμες μέσω της επιλογής “On
Line Υπηρεσίες” του βασικού μενού κάθε σελίδας, και διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
· Υπηρεσίες προς Πολίτες
· Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
· Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση
Οι παραπάνω κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα είναι επίσης απευθείας
προσβάσιμες στο διαδίκτυο μέσω των νέων δικτυακών διευθύνσεων http://www.g2c.gr
(Υπηρεσίες προς Πολίτες), http://www.g2b.gr (Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις) και http://www.g2g.gr (Υπηρεσίες προς Δημόσια Διοίκηση), τις οποίες στο εξής θα χρησιμοποιεί η Γ.Γ.Π.Σ.
Μέσω των αρχικών σελίδων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή των υπο-μενού (sub menu), έχετε την ευχέρεια να επιλέξετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει (π.χ. έκδοση φορολογικής ενημερότητας, υποβολή δήλωσης εισοδήματος κτλ.).

Επισημαίνουμε ότι οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές του TAXISnet, μέσω της δικτυακής διεύθυνσης http://www.taxisnet.gr.
Σας προτείνουμε να περιηγηθείτε τη δικτυακή πύλη και να εξερευνήσετε το νέο περιεχόμενό της, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω των επιλογών ”Γ.Γ.Π.Σ.”, ”Φορολογικός Οδηγός” και ”Τελωνειακή Ενημέρωση”.
Ευελπιστώντας ότι η προσπάθεια αναβάθμισης της δικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.
θα συνδράμει περαιτέρω στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αναμένουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας στη διεύθυνση info@gsis.gr.

Ανακοίνωση από:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων