Μυστικά υπόγεια πειράματα…

Βρίσκεται στη Νεβάδα των Η.Π.Α, 100 μέτρα κάτω από τη γη, και στα επόμενα δύο χρόνια πρόκειται να “φιλοξενήσει” πειράματα που σκοπό έχουν την ανακάλυψη των μυστικών του σύμπαντος. Πρόκειται για ένα υπόγειο τούνελ 27 χλμ μέσα στο οποίο μια ειδική μηχανή, η Anomolous Materials Detector, θα συνθλίβει μόρια σε τεράστιες ταχύτητες! Σκοπός του πειράματος να δημιουργηθούν συνθήκες παρόμοιες με αυτές του, γνωστού σε όλους, Big Bang με απώτερο στόχο τη δημιουργία ακόμα και “μικρών” μαύρων οπών!!!

http://chimpy.danimalweb.co.uk/junk/cernblackmesa.html