Μια περιήγηση στο “φτωχικό” του Bill Gates

Κάντε κλικ στα κομμάτια του σχεδίου του “σπιτιού” του Bill Gates για να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε κτίσμα ή χώρο.
http://www.usnews.com/usnews/tech/billgate/gates.htm

Στο ίδιο site υπάρχει και link από μια συνέντευξη του Bill http://www.usnews.com/usnews/biztech/gatesivu.htm όπου μάλιστα διαψεύδει ότι είπε την γνωστή φράση “640K [of RAM] ought to be enough for anybody?” που τόσο πολύ χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο και τον γελιοποιεί , λέει μάλιστα πως είχε πει το αντίθετο.