Μετρήσεις χρήσης browsers στην ΕΕ

Η χρήση του Internet Explorer, του  αδιαφιλονίκητου βασιλιά αναζητήσεων Interweb, έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό του, αλλά και ο κύριος ανταγωνιστής του, το Open Source Firefox έχει χρονοτριβήσει . ΔΗΛ. η χρήση του ΙΕ στην Ευρώπη έπεσε σε 60%, αλλά ο Firefox  δεν μπόρεσε να ανακτήσει τις απώλειες του  Σεπτεμβρίου – απώλειες έναντι στο Chrome και Opera.

Η γαλλική εταιρεία  μετρήσεων  XiTi Monitor, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 25/12/2008,  αναφέρει   ότι λιγότεροι από 60%  του European Web τρέχουν τον  Internet Explorer, ενώ περισσότερο από 31% έχουν μεταπηδήσει στον Firefox.  Για τον ΙΕ, το χαμηλότερο μερίδιο ήταν  λιγότερο από  60% για πρώτη φορά τον Αύγουστο. ΤΟ Νοέμβριο, το μερίδιο του ΙΕ  ήταν 59.5%,  μια ποσοστιαία μονάδα κάτω από τις μετρήσεις Ιουνίου και από πέντε  από του Απριλίου, ενώ  το μερίδιο του Firefox έχει υποχωρήσει σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες από τον Αύγουστο, όταν είχε 33% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο Firefox ανάκτησε γρήγορα τις απώλειες που είχε  από τους Chrome and Opera.  Ο Opera  στην Ευρώπη  έχει ένα μερίδιο 5.1%. Σε μερικά μέρη της Ευρώπης, όπως η Φινλανδία, η Πολωνία και η Σλοβενία, ο Firefox κατείχε τη μισή αγορά.

http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9124263&intsrc=hm_list

http://www.xitimonitor.com/