Μετάφραση Google

Το Google δεν χρησιμοποιει πια το σύστημα μετάφρασης του Systran αλλα πλέον χρησιμοποιει την δική του υπηρεσία μετάφρασης για τις 25 γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο. Έως τώρα το Google χρησιμοποιούσε το δικό του σύστημα μετάφρασης μόνο για τα Κινέζικα, Ρωσικά και Αραβικά.
Συμφώνα με τον Franz Och ερευνητή του Google, «Τα περισσότερα εμπορικά συστήματα αυτόματης μετάφρασης σε χρήση σήμερα έχουν αναπτυχθεί σε έναν κανόνα που βασίζεται στην προσέγγιση τα όποια απαιτούν πολλή εργασία από τους γλωσσολόγους ώστε να καθοριστούν το λεξιλόγια και η γραμματική. Διάφορα ερευνητικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας, υιοθετούν μια διαφορετική μέθοδο: τροφοδοτούμε τον υπολογιστή με δισεκατομμύρια λέξεις κειμένου, τόσο μονόγλωσσο κείμενο στην προς μετάφραση γλώσσα, όσο και ευθυγραμμισμένο κείμενο που αποτελείται από παραδείγματα ανθρωπίνων μεταφράσεων μεταξύ των γλωσσών.Έπειτα εφαρμόζουμε στατιστικές τεχνικές εκμάθησης για να χτίσουμε ένα πρότυπο μεταφράσεων”

Δυστυχώς τα Ελληνικά δεν υποστηρίζονται, ελπίζω ακόμη.

http://googleresearch.blogspot.com/2006/04/statistical-machine-translation-live.html
http://groups.google.com/group/google-translate

Στο άρθρο συνεργάστηκε και το εκλεκτό μέλος του log.gr nerofidas.