Μετά την αναγνώριση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αναγνώριση σχεδίου του παλμού των φλεβών

Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιαπωνίας, η τράπεζα Tokyo-Mitsubishi, θα εγκαταστήσει ένα βιομετρικό σύστημα ασφάλειας βασισμένο στην τεχνολογία αναγνώρισης των σχεδίων των παλμών των φλεβών των πελατών της μέσω ειδικών scanner και τεχνολογίας που ανέπτυξε η Fujitsu.
Συγκεκριμένα το σύστημα θα εγκατασταθεί σε μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (ATM) όπου θα υπάρχει το ειδικό scanner 4 εκατοστά πάνω από κάθε μηχάνημα (δεν χρειάζεται δηλαδή επαφή με το μηχάνημα) το οποίο θα συγκρίνει το σκαναρισμένο σχέδιο των φλεβών του χρήστη του μηχανήματος με αυτό που θα έχει στην βάση δεδομένων του και μόνο αν υπάρχει ταυτοποίηση θα επιτρέπει τις συναλλαγές.

http://www.fujitsu.com/news/pr/archives/month/2003/20030331-05.html
http://www.infoworld.nl/idgns/bericht.phtml?id=85256DF800563D1249256F1D000190A6
http://www.csoonline.com.au/index.php/id;993331931;fp;16;fpid;0
http://www.geek.com/news/geeknews/2004Aug/gee20040830026701.htm
http://www.fujitsu.com/