Μείωση της τηλεθέασης χάρη στο διαδίκτυο

Οι ειδήσεις τεχνολογίας του BBC αναφέρουν ότι η αυξανόμενη χρήση ευρυζωνικού Διαδικτύου στην Ευρώπη μειώνει συνεχώς και περισσότερο την τηλεθέαση. Αυτό όπως λένε, οφείλεται κυρίως στις χαμηλές τιμές των broadband συνδέσεων στην Ευρώπη (εξαιρείται η Ελλάδα!) και όχι στη χρησιμότητα του Διαδικτύου. Να υπενθυμίσουμε ότι το σύνολο των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4065047.stm