Κυκλοφόρησε το wine 1.0

Μετά από χρόνια και πολλές δοκιμαστικές εκδόσεις, η πρώτη επίσημη έκδοση του wine 1.0 είναι γεγονός.
Το wine είναι μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα που περιλαμβάνει βιβλιοθήκες και αρχεία ώστε να μπορούμε να τρέχουμε – αν χρειαστεί – εφαρμογές και παιχνίδια των windows στο linux.
Η πρώτη επίσημη έκδοση του προγράμματος περιλαμβάνει υποστήριξη για το Photoshop CS2, διόρθωση πολλών ατελειών και υποστήριξη σε περισσότερους τίτλους παιχνιδιών. Για το ποια προγράμματα και εφαρμογές είναι συμβατές με το Wine μπορείτε να το ελέγξετε στον παρακάτω δεσμο.
http://appdb.winehq.org/

http://www.winehq.org/