Κυκλοφορίες Απριλίου & Μαΐου περιοδικών πληροφορικής.

Μια από τα ιδία στις κυκλοφορίες των περιοδικών πληροφορικής, όπως κάθε χρόνο με το που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν οι κυκλοφορίες.
Στην παρακάτω λίστα πρώτα αναφέρονται οι πώλησεις του Μαΐου και έπονται αυτές του Απριλίου.

  • Ram ………………………………………22.550 / 26.110
  • Pc Magazine …………………………..22.550 / 24.170
  • PC World ……………………………….20.600 / 20.480
  • Computer Active ……………………..17.240 / 18720
  • Ram Kid ………………………………..13.340 / 14.130
  • Playstation 2 ………………………….13.570 / 13.760
  • T3 ………………………………………….13.250 / 17.060
  • Τα στοιχειά για τον Μάιο είναι εκτιμήσεις των πωλήσεων κατά το Πρακτορείο τύπου Αργος από όπου πάρθηκαν και τα στοιχειά.